top of page

საზოგადოების გათვითცნობერება

საზოგადეოების გათვითცნობიერება  მედიის საშუალებით

ოჯახში ძალადობის საკითხში  საზოგადოების გათავითცნობიერებისა და ადეკატური საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების მიზნით  „სახლი“  სისტემატურად აშუქებს ოჯახში ძალადობისა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს   სხვადასხვა ჯურნალ-გაზეთებში,  სატელევიზიო და რადიო გადაცემებში, სოციალური მედიისა და სარეკლამო საქმიანობის (სოციალური რეკლამა და ვიდეო  კლიპები) მეშვეობით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩვენს მიერ დაიბეჭდა 70-ზე მეტი სტატია ოჯახაში ძალადობის, ოჯახური კონფლიქტების და ამ საკითხებთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემების შესახებ.

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში  „სახლი“  რეგულარულად ახორციელებს სხვადასხვა აქტიობებს  „გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის“  ფარგლებში, რომელშიდაც ჩართულნი არიან  ქალები, ახალგაზრდები, ბავშვები - „სახლის“ სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლები და რომლებიც  გათვითცნობიერების ამაღლების კომპონენტთან ერტად  ერთად მოიცავენ, კულტურულ და საგანამანათლებლო ღონისძიებებს.

 

2002 და 2005 წლებში „სახლმა“ განახორციელა ფართომასშტაბიანი საზოგადოების გათვითცნობიერების კამპანიები, რომლის მიზანი იყო  ოჯახში ძალადობის პრობლემისადმი ადეკვატური საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისა   და ოჯახში ძალადობის კანონის მიღებისა და შემდგომში მისი იმპლემენტაციისათვის ხელშეწყობა.

 

დოკუმენტური ფილმები

ქალთა მიმართ ძალადობის, გენდერული და ოჯახური ძალადობის პრობლემების სიმწვავის წარმოსაჩენად და მათ მიმართ საზოგადოებაში ადეკვატური დამოკიდებულების ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად  ორგანიზაციის მიერ   მომზადდა  5  მოკლემენტრაჟიანი ვიდეო ფილმი:

1. “ეძიე ქალი”, (ოქსფამის მხარდაჭერით,1998)

2. “სახლი-ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი”, (ოქსფამი, 2003)

3. “ოჯახური ძალადობა დანაშაულია”, (ოქსფამი, 2006)

4. “სიცოცხლე საფრთხის გარეშე” (UNHCR, 2007)

5. ”გემღერებოდეს დედაო!” (შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, 2008)

 

2015 წელს „სახლი“-ს მონაწილეობით მომზადდა  სცენარი ფილმისთვის „ხმა ამოიღეთ!“, რომელიც  შეიქმნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით.

 

ტრენინგები და სემინარები

 „სახლი“ სისტემატურად ატარებს ტრენინგებსა და სემინარებს ოჯახში ძალადობის  საკითხზე  საზოგადოებისა და  სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების (იძულებით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილები, ახალგაზრდები), შესაბამისი სამინისტროებისა და  უწყებების წარმოამგენლებთან (სამართალ-დამცავები, სოციალური მუშაკები, ექიმები, პედაგოგები და სხვ.).

 

2007 წლიდან „სახლის“ საქმიანობაში მოხდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის გენედრული და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის საკითხის ფოკუსირება. რეგულარული საინოფრმაციო შეხვედრები და  ფსიქოგანათლებაზე ორიენტირებული ტრენინგები ტარდება იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და გოგონებისათვის ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:   ძალადობა ოჯახში, მისი ზეგვლენა ბავშვებსა და მოზრდილებზე, ეფექტური კომუნკაცია და კონფლიქტის მოგვარება,  სტრესთან გამკლავება და გამკლავების უნარ-ჩვევები, ადეკვატური თვით-შეფასების ხელშეწყობა და სხვა. ტრენინგის მონაწილეებისთვის ხელმისაწვდომია ასევე „სახლის“ ბაზაზე არსებული სერვისებიც.

2016 წლიდან  აღნიშნულმა აქტიობებმა მოიცვა  ახალი  სამიზნე ჯგუფი, კერძოდ თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები და ჰუმანიტარული სტსტატუსის მქონენი.

TV Channel TABULA- program on domestic violence 2014
Training for state DV shelter personnel
Meeting with IDP women
Training for regional Tetritskaro  municipality representatives
Training for regional Municipality representatives 2015
Training for kindergarten teachers 2012
Training for National Probation Agency representatives Lopota 2016
2002 TV program-VOX POPULI
Refugees Day in Pankisi 2012
Pankisi Refugee Day 2016
Meeting with Elderly Council in Pankisi 2011
Meeting with Martkhopi Reception Administartion
2015 At the  IDP collective centre
Event for IDP children 2011
Exibition of Sakhli beneficiries handcraft works 2010
Meeting at Marneuli Municipality 2015
2014 Anti-violnce meeting at Municipality
Training with represenataives for Domestic Violence Identification group
Meeting at Dusis Community Center, KRDF 2016
Meeting at IDP collective center 2016
16 Days Campaign Agagins Gender-based Violence 2015
bottom of page